Strawberry  Puree Fruit Mix

Strawberry Puree Fruit Mix

ขนาดขวดละ 1 ลิตร

• น้ำผลไม้แท้ 100% เข้มข้น มีเนื้อผลไม้ผสมอยู่ น้ำเข้าจากฝรั่งเศส
• สำหรับทำเมนู สมูทธตี้ รสต่างๆในร้านกาแฟสด


ราคา :395 บาท

• คิดค่าส่งลัง (1-6ขวด) ละ 150 บาท
สั่งซื้อผ่าน Line
สั่งซื้อผ่าน Facebook