Dripper พลาสติก 2-4 cups

Dripper พลาสติก 2-4 cups

• ถ้วยกรองกาแฟ รูเดี่ยว สำหรับชงกาแฟแบบดริป (Drip)
• สี : ขาวใส
• อุปกรณ์ในกล่อง :
1. ถ้วยกรองกาแฟ 1 ใบ
2. มีช้อนตวงผงกาแฟ 1 อัน
3. ผ้ากรองกาแฟ 1 ชิ้น


ราคา : 150 บาท
สั่งซื้อผ่าน Line
สั่งซื้อผ่าน Facebook