Tiamo Paper Filter 101 (กระดาษกรองกาแฟ)

Tiamo Paper Filter 101 (กระดาษกรองกาแฟ)

• ขนาด 1-2 cups
• ไม่สารฟอกสี ปลอดภัย 100%
• ใช้สำหรับชงกาแฟสด โดยวิธีการดริป(Dripper)
• 40 ชิ้น/กล่อง


ราคา : 90 บาท
สั่งซื้อผ่าน Line
สั่งซื้อผ่าน Facebook