Tiamo Paper Filter 102 (กระดาษกรองกาแฟ)

Tiamo Paper Filter 102 (กระดาษกรองกาแฟ)

• ขนาด 2-4 cups
• ไม่สารฟอกสี ปลอดภัย 100%
• ใช้สำหรับชงกาแฟสด โดยวิธีการดริป(Dripper)


ราคา : 95 บาท
สั่งซื้อผ่าน Line
สั่งซื้อผ่าน Facebook